Det är inte helt lätt att få jobb idag och vi ser att unga och nyanlända har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Nya utmaningar kräver nya lösningar och arbetsmetoder. Vi måste rusta fler Växjöbor för jobb och utbildning, men även samverka mer med näringslivet.

Aktuellt