Arbete

Nedan verksamheter erbjuder olika former av arbete, sommarjobb eller arbetsmarknadsanställning.

Verksamheter

Arbetsmarknad Unga

På Arbetsmarknad unga arbetar olika professioner tillsammans i team, arbetsmarknadshandläggare, socialsekreterare och studie-och yrkesvägledare utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder dig som deltagare arbetsmarknadsinsatser utifrån dina behov och förutsättningar. Arbetsmarknad unga samverkar mycket internt och externt med bland annat handläggare från navigator och KAA (kommunala aktivitetsansvaret) samt verksamheterna UngKOMP och Framtid Kronoberg där det gemensamma målet att du som deltagare ska gå från arbetslöshet till egen försörjning.

Målgrupp: För dig som är arbetssökande och upp till 29 år. Du anvisas från Arbetsförmedlingen eller Växjö kommuns medborgarservice

Kontakt:
Elin Person Telehagen, Enhetschef
0470-796853

Arbetsmarknad Unga

Arbetsmarknad Vuxen

Arbetsmarknad Vuxna är en verksamhet som via kartläggning av din arbetsmarknads- eller studiesituation gör en planering och handlingsplan mot självförsörjning.

Målgrupp: För dig som är 30 år och äldre. Du anvisas till Arbetsmarknad vuxen från Arbetsförmedlingen eller Växjö kommuns Medborgarservice

Växjölöftet Sommar

Växjölöftet sommar anordnar feriearbete för dig som är i gymnasieåldern och folkbokförd i Växjö kommun. Feriearbete innebär arbete under sommaren vanligtvis tre veckor på halvtid.

Läs mer om feriearbete här

Målgrupp: Gymnasieungdom och folkbokförd i Växjö kommun

Kontakt:
Simon Lundqvist, handläggare
0470-796415

Växjölöftet