Arbetsgivarcenter

Arbetsgivarcenter

Växjölöftets Arbetsgivarcenter,  ska bidra till en gemensam målsättning om full sysselsättning, och ha en stark koppling till den regionala samverkan. Utgångspunkten är att utveckla ett nytt och gemensamt koncept, utifrån de verksamheter som idag möter arbetsgivare inom respektive organisation.

Ett av Växjölöftets tre åtaganden är att underlätta kompetensförsörjningen, för såväl näringslivet som offentlig sektor. Vi förstärker nu strävan mot full sysselsättning med ett gemensamt arbetsgivarcenter, där kommunen och Arbetsförmedlingen ger arbetsgivarna en väg in till insatser och service för att hitta nya medarbetare och skapa nya jobb till arbetssökande.

Kontakt

Rickard Fransson

Projektledare, 0470-43856

Rickard Fransson
Växjölöftet