Arbetsmarknadsplanering

För dig som ansöker om ekonomiskt bistånd finns arbetsmarknadshandläggare och socialsekreterare till hands för att göra en arbetsmarknadsplanering tillsammans med dig. Målet är att du ska bli självförsörjande och hur vägen dit ska se ut formulerar vi tillsammans i en genomförandeplan.

Nedan verksamheter erbjuder arbetsmarknadsplanering.

Verksamheter

Arbetsmarknad Unga

På Arbetsmarknad unga arbetar olika professioner tillsammans i team, arbetsmarknadshandläggare, socialsekreterare och studie-och yrkesvägledare utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder dig som deltagare arbetsmarknadsinsatser utifrån dina behov och förutsättningar. Arbetsmarknad unga samverkar mycket internt och externt med bland annat handläggare från navigator och KAA (kommunala aktivitetsansvaret) samt verksamheterna UngKOMP och Framtid Kronoberg där det gemensamma målet att du som deltagare ska gå från arbetslöshet till egen försörjning.

Målgrupp: För dig som är arbetssökande och upp till 29 år. Du anvisas från Arbetsförmedlingen eller Växjö kommuns medborgarservice

Kontakt:
Elin Persson Telehagen, Enhetschef
0470-796853

Arbetsmarknad Unga

Arbetsmarknad Vuxen

Arbetsmarknad Vuxna är en verksamhet som via kartläggning av din arbetsmarknads- eller studiesituation gör en planering och handlingsplan mot självförsörjning.

Målgrupp: För dig som är 30 år och äldre. Du anvisas till Arbetsmarknad vuxen från Arbetsförmedlingen eller Växjö kommuns Medborgarservice

Etableringssamverkan Kronoberg

ESF-projektet Etableringssamverkan Kronoberg jobbar tillsammans med länets kommuner och Arbetsförmedlingen för att koordinera rätt insats till rätt person i rätt tid. Vi arbetar för att stärka individens förutsättningar till egenförsörjning genom studier och arbete. Matchning görs mot den lokala såväl som den regionala arbetsmarknaden.

Målgrupp: För dig som är nyanländ eller ingår i etableringsprogrammet.

Kontakt:
Marcus Johansson, Projektledare
0470-43087

Etableringssamverkan Kronoberg
Växjölöftet