Praktik

Praktik

Vi ser praktik som ett värdefullt verktyg för våra deltagare som antingen vill testa på ett nytt yrke, vill utveckla sin kommunikation i svenska språket, vill öka sina möjligheter till arbete på en specifik arbetsplats eller vill lära sig något nytt på arbetsmarknaden. För att praktiken ska bli något av detta, så krävs en tydlig praktikplanering med dig som deltagare och praktikplatsen.

Nedan kan du ta del av de verksamheter som arbetar med praktikinsatser.

Verksamheter

Arbetsmarknad Unga

På Arbetsmarknad unga arbetar olika professioner tillsammans i team, arbetsmarknadshandläggare, socialsekreterare och studie-och yrkesvägledare utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder dig som deltagare arbetsmarknadsinsatser utifrån dina behov och förutsättningar. Arbetsmarknad unga samverkar mycket internt och externt med bland annat handläggare från navigator och KAA (kommunala aktivitetsansvaret) samt verksamheterna UngKOMP och Framtid Kronoberg där det gemensamma målet att du som deltagare ska gå från arbetslöshet till egen försörjning.

Målgrupp: För dig som är arbetssökande och upp till 29 år. Du anvisas från Arbetsförmedlingen eller Växjö kommuns medborgarservice

Kontakt:
Elin Persson Telehagen, Enhetschef
0470-796853

Arbetsmarknad Unga

Arbetsmarknad Vuxen

Arbetsmarknad Vuxna är en verksamhet som via kartläggning av din arbetsmarknads- eller studiesituation gör en planering och handlingsplan mot självförsörjning.

Målgrupp: För dig som är 30 år och äldre. Du anvisas till Arbetsmarknad vuxen från Arbetsförmedlingen eller Växjö kommuns Medborgarservice

Framtid Kronoberg

Framtid Kronoberg finns beläget på 11 gården i Växjö med coacher och studie-vägledare. Du som deltagare erbjuds insatser utifrån dina behov och förutsättningar med det långsiktiga målet att bli självförsörjande. Genom Framtid Kronoberg samverkar Växjö Kommun med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge, i en gemensam arbetsmarknadsverksamhet.

Målgrupp: Arbetssökande individer upp till 64 år boende i Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge eller Växjö kommun. 

Kontakt:
Karolina Rydh, Enhetschef
0470-41646

Framtid Kronoberg

Etableringssamverkan Kronoberg

ESF-projektet Etableringssamverkan Kronoberg jobbar tillsammans med länets kommuner och Arbetsförmedlingen för att koordinera rätt insats till rätt person i rätt tid. Vi arbetar för att stärka individens förutsättningar till egenförsörjning genom studier och arbete. Matchning görs mot den lokala såväl som den regionala arbetsmarknaden.

Målgrupp: För dig som är nyanländ eller ingår i etableringsprogrammet.

Kontakt:
Marcus Johansson, Projektledare
0470-43087

Etableringssamverkan Kronoberg
Växjölöftet