Studieförberedande

Studieförberedande

 Inom studieförberedande erbjuds du som deltagare ett flexibelt lärande, med individuell studieplan och studietakt samt studiemotiverande och studieförberedande insatser. Vi arbetar efter en pedagogisk modell som erbjuder små studiegrupper med personlig kontakt mellan individ och personal. Insatser som vi erbjuder är exempelvis studieteknik, studiestöd samt studie- och yrkesinformation. För dig som har ofullständiga betyg från grund- och gymnasieskolan finns också möjligheten att läsa studiespår i svenska, engelska och matte.

Nedan kan du ta del av de verksamheter som arbetar med Studieförberedande insatser.

Verksamheter

Arbetsmarknad Unga

På Arbetsmarknad unga arbetar olika professioner tillsammans i team, arbetsmarknadshandläggare, socialsekreterare och studie-och yrkesvägledare utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder dig som deltagare arbetsmarknadsinsatser utifrån dina behov och förutsättningar. Arbetsmarknad unga samverkar mycket internt och externt med bland annat handläggare från navigator och KAA (kommunala aktivitetsansvaret) samt verksamheterna UngKOMP och Framtid Kronoberg där det gemensamma målet att du som deltagare ska gå från arbetslöshet till egen försörjning.

Målgrupp: För dig som är arbetssökande och upp till 29 år. Du anvisas från Arbetsförmedlingen eller Växjö kommuns medborgarservice

Kontakt:
Elin Persson Telehagen, Enhetschef
0470-796853

Arbetsmarknad Unga

Arbetsmarknad Vuxen

Arbetsmarknad Vuxna är en verksamhet som via kartläggning av individens arbetsmarknads- eller studiesituation gör en planering och handlingsplan mot självförsörjning.

Målgrupp: För dig som är 30 år och äldre. Du anvisas till Arbetsmarknad vuxen från Arbetsförmedlingen eller Växjö kommuns Medborgarservice

Framtid Kronoberg

Framtid Kronoberg finns beläget på 11 gården i Växjö med coacher och studie-vägledare. Du som deltagare erbjuds insatser utifrån dina behov och förutsättningar med det långsiktiga målet att bli självförsörjande. Genom Framtid Kronoberg samverkar Växjö Kommun med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge, i en gemensam arbetsmarknadsverksamhet.

Målgrupp: Arbetssökande individer upp till 64 år boende i Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge eller Växjö kommun. 

Kontakt:
Karolina Rydh, Enhetschef
0470-41646

Framtid Kronoberg
Växjölöftet