Vägledning

Genom att prata med en studie- och yrkesvägledare kan du få ökad kunskap om vilka alternativ som finns kring studier och yrkesval. Vi pratar om dina intressen och framtidsplaner. Du kan få information om olika utbildningar, yrken och arbetsmarknadsfrågor. Det finns också möjlighet för dig att delta i vägledning som genomförs i grupp.

Nedan kan du ta del av de verksamheter som erbjuder olika former av vägledning.

Verksamheter

Navigator

På Navigator kan du få vägledning utifrån var du befinner dig i livet just nu. Du kan få hjälp med praktik, utbildning och att se jobbmöjligheter, delta i gruppaktiviteter samt tala med en professionell vuxen och få stöd och uppmuntran. Navigator är länken ut till övriga insatser inom Växjö kommun.

Målgrupp: För dig som är mellan 16-24år utan sysselsättning. 

Växjölöftets vuxenutbildning

Har du funderingar kring studier eller vill du byta yrkesbana?

Växjölöftets vuxenutbildning erbjuder dig möjligheten att prata med en studie- och yrkesvägledare. Du kan få vägledning när du vill byta yrke, planera dina studier eller kompetensutveckla dig.
Läs mer om studie- och yrkesvägledning och hur du kan boka en tid här!

Målgrupp: För dig som är 20 år och äldre. 

Kontakt:
studievagledning@vaxjo.se eller vuxenutbildningen@vaxjo.se

Växjölöftet