Inspirationsfrukost

Inspirationsfrukost

Framtidens attraktiva och hållbara organisationer

Utifrån globala och svenska värderingsstudier presenterar Sofia Rasmussen viktiga insikter för arbetsgivare som vill bygga hållbara organisationer och säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning. Framtidens medarbetare tillhör den värderingsstyrda generationen som ställer allt större krav på hållbarhet, meningsfullhet, feedback och kreativitet. Vilka stora utmaningar står ledarskapet och medarbetarskapet inför? Hur leder vi lyhört och kommunikativt i en tid som präglas av snabba förändringskrav? 

För ett år sedan spred sig #Metoo-upproren runtom i världen och blottade bl.a. uppenbara brister i arbetslivet. Brister som är oattraktiva för framtidens talanger. Arbetsgivare som inte har kunskap om vad som krävs för att skapa jämställda organisationer – både vad avser numerär jämställdhet och jämställd kultur – lyckas inte heller attrahera talangerna och förlorar konkurrenskraft och marknadsandelar. Sofia presenterar nycklarna för arbetsgivare som vill bygga hållbara och attraktiva organisationskulturer.

Sofia Rasmussen bygger bland annat sin presentation på resultat från undersökningarna Ungdomsfokus (2015-2018) i vilka över 10 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv samt studien Equality Sweden 2018 som undersöker förvärvsarbetandes syn på jämställdhet och arbetsgivares attraktivitet. 

Fotograf: Karina Ljungdahl

Växjölöftet