Näringslivsfrukostens föreläsningar

Coompanion

Social Innovation – Har ni uppmärksammat en samhällsutmaning som ni själva inte ser en lösning på?

Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver helt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort. Sociala innovationer handlar om att genom nya sociala angreppsätt ta sig an samhällsbehov på bättre sätt än vad som gjorts tidigare. 

Det kan handla om nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som bidrar till ett inkluderande samhälle. De som berörs av ett problem involveras i formuleringen och lösningen av det. Huvudsyftet är samhällsnytta och effekten är ett positivt resultat för både individen, företaget och samhället.

I vår korta föreläsning kommer vi gå in på vad en social innovation är och vi kommer ge exempel på företag som adresserat ett aktuellt och angeläget samhällsproblem med kreativa lösningar, lokalt, regionalt och globalt. 

Följ med oss på en tur i en ny begreppsvärld och inspireras av hur andra har gjort. 

 

OnePartnerGroup Sydost

Stärk ditt varumärke!

Kundupplevelsen blir allt mer avgörande. Utmaningen är inte längre att ha den bästa produkten, bästa kvalitén eller det lägsta priset. Utmaningen är att ge kandidaten den bästa upplevelsen. Detta och vad som är viktigast när allt mer digitaliseras kommer OnePartnerGroup att prata om.

 

Öster i samhället

Östers IF:s långsiktiga mål enligt Plan 2020 är att skapa en fotbollsförening för alla människor i samhället. Östers IF ska i sitt dagliga arbete ansvara för att utbilda och fostra, inte bara fotbollsspelaren utan se till människan i sin helhet. Öster i Samhället ska genom olika värdeskapande fotbollsaktiviteter främja integration och kamratskap samtidigt som vi motverkar mobbning, utanförskap, rasism, sexuella trakasserier och andra överträdelser. Den värdeskapande fotbollsverksamheten inom Öster i Samhället är Nattfotboll, Kvartersfotboll, Parafotboll och Karriär/Mentorsakademin. 

 

Region Kronoberg

Socialt ansvar – Ett helhetsperspektiv

Kommer att prata om och beskriva socialt ansvar utifrån ett standardiserat perspektiv som beskrivet i ISO 26000 samt varför det är viktigt att ha en enhetlig bild runt vad det innebär och gemensamma begrepp. De kommer därefter beskriva vad de gör inom deras tre uppdragsområden (Hälso- och sjukvård, Regional utveckling och Länstrafiken) utifrån hållbar utveckling.

 

Växjölöftet