Om Växjölöftet

Om Växjölöftet

Vad är Växjölöftet?

Växjölöftet är ett trepartslöfte mellan det offentliga (Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Linnèuniversitetet, Länsstyrelsen), Växjöborna och arbetsgivarna. Inom ramen för Växjölöftet arbetar kommunen och statliga aktörer tillsammans med arbetsgivare och Växjöbor med målsättningen full sysselsättning och fokus på matchning och kompetensförsörjning.

Genom Växjölöftet understryks myndigheternas ansvar gentemot arbetsgivarna i form av stöd och matchning och arbetsgivarens ansvar att på sin arbetsplats ta emot en eller flera Växjö-bor för anställning, praktik, utbildning förlagd på arbetsplatsen och arbetsträning. I Växjölöftet ingår också Växjöbornas ansvar att aktivt söka arbete och delta i insatser som ökar möjligheterna till en anställning, men även kommunens ansvar att tillhandahålla utbildning som möjliggör för Växjöbornas att möta arbetsmarknadens behov.

Växjölöftet