Full sysselsättning

Full sysselsättning

Full sysselsättning – för att alla ska med när Växjö växer

Det går bra för Växjö. Lyftkranarna och karriärstegarna växer i takt i Sveriges fjärde främsta tillväxtregion. Samtidigt ser vi ett nytt utanförskap växa fram. Unga som inte klarat skolan och utrikesfödda riskerar långvarigt utanförskap när trösklarna till arbetsmarknaden är för höga. Tre fjärdedelar av de som är utan arbete står långt ifrån arbetsmarknaden och det finns tre personer med låg utbildning per arbetstillfälle med motsvarande låga krav.

Grunden för sammanhållning läggs med fler i arbete. Det är när utanförskap växlas mot arbetsgemenskap som vi håller samman vår kommun. Därför är full sysselsättning efter förmåga ett överordnat mål i Växjö.

Initiativet till Växjölöftet har tre källor. Den första var en insikt om de goda exemplen runt om i Sverige, blandat med upptäckten av att många var bra på sin sak, snarare än på flera olika delar av arbetsmarknadspolitiken. Svar på svåra samhällsutmaningar finns inte entydigt någonstans. Nya steg mot full sysselsättning är för viktigt för att reduceras till en fråga om ideologiska skygglappar eller dogmatiska ökenvandringar. Här behövs istället robusta lösningar som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Det var det andra skälet. Den tredje och sista bakgrunden var Växjö kommuns ansökan om att ta över Arbetsförmedlingens uppdrag. Eller, kanske snarare avslaget på ansökan och den fortsatta övertygelsen om att det fortfarande vore bättre med en offentlig part på den lokala arbetsmarknaden.

Växjölöftet är ett trepartslöfte för full sysselsättning. Den offentliga parten, Växjö kommun och Arbetsförmedlingen, har en positiv förväntan på Växjöborna och Växjöborna lovar att försöka komma i arbete. Arbetsplatserna erbjuder arbetstillfällen i utbyte mot Växjöbornas arbetskraft. Den offentliga parten garanterar arbetsplatserna stöd med matchning och arbetsplatserna möjliggör för sysselsättning för fler. Förväntan mot försök, arbetstillfällen mot arbetskraft, stöd mot sysselsättning. Den offentliga parten har förstärkts med Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet. I styrgruppen är alla fyra offentliga aktörer representerade, såväl som näringslivet.

Växjölöftet har tre åtaganden

1. Arbetslinje för alla Växjöbor. Krav på motprestation för bidrag och en positiv förväntan om arbetsförmåga på alla Växjöbor. Konkret har det inneburit skärpningar av aktivitetskravet för försörjningsstöd och införandet av en femdagarsregel, inom vilken man som bidragssökande behöver vara i en insats. Att ställa krav, är att bry sig.

2. Arbetsmarknad för alla Växjöbor. Förbättrad matchning när kommunen och Arbetsförmedlingen gemensamt möter näringslivet. Sänkta trösklar till jobb med en större verktygslåda. Varje arbetsgivare ska ha en personlig kontakt från Växjölöftet, och inte behöva fundera på om personen är från kommunen eller Arbetsförmedlingen. Full sysselsättning för att alla ska med när Växjö växer.

3. Arbetskraft för alla Växjöbor. Individanpassade insatser och en modern vuxenutbildning med fokus på arbetsplatsernas kompetensförsörjning och matchning. Övertygelsen om att alla Växjöbor kan bidra förpliktigar att också hitta rätt stöd till varje växjöbo som idag är utan arbete. En genomgripande vuxen- och språkutbildningsreform har varit en betydelsefull del av detta.

Vårt mål om full sysselsättning efter förmåga förpliktigar. Växjö ska vara den kommun där de som är redo att jobba hårt för att lämna utanförskap har bäst möjligheter att lyckas. Vårt löfte är att inte ge upp på någon, utan se varje Växjöbo för sina unika kompetenser, och därutifrån ge rätt stöd och ha rätt förväntningar. Varje växjöbos ansvar är att göra sitt bästa och visa på strävsamhet. Växjölöftet ska gjuta samman Växjöbornas vilja att arbeta och bidra, med arbetsplatsernas vilja att växa och ta ansvar. Tillsammans för full sysselsättning.

Oliver Rosengren (m)
Ordförande och initiativtagare

Växjölöftet