Styrgruppen

Styrgruppen

Vi ska arbeta för full sysselsättning – näringslivet, växjöborna, och de offentliga aktörerna – tillsammans. Just ordet tillsammans är oerhört viktigt i det som växer fram inom ramen för Växjölöftet. För att möjliggöra detta lanserades Växjölöftet och en styrgrupp skapades. I styrgruppen ingår representanter från Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och näringslivet. Där tas strategiska beslut kring Växjölöftets inriktning, och gemensamma satsningar initieras. Styrgruppen ska skapa  förutsättningar för ökad samverkan till nytta för Växjöborna, med förhoppningen att modellen ska spridas nationellt.

Genom ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Växjö kommun skapas nytta för arbetssökande växjöbor, genom att dubbelarbete undviks och samplanering kan ske. Goda exempel på satsningar som genomförs gemensamt är exempelvis Växjölöftets jobbmässa, Matchning Kronoberg och UngKOMP. Du kan läsa mer om dessa satsningar, och många fler, senare i foldern. För att förverkliga Växjölöftet har Arbetsförmedlingen och Växjö kommun en gemensam ledningsgrupp som träffas 4 gånger per år, för att diskutera gemensamma utvecklingsområden, följa upp resultat och samplanera både verksamhet och ekonomi.

Genom Växjölöftet får samtliga parter en bättre bild av alla de verksamheter som finns, och satsningar som görs, inom Växjö kommun. En arbetsgrupp har exempelvis gjort en genomlysning av alla utbildningssatsningar som finns tillgängliga för kommunens medborgare, och jämfört dem med vilka yrken som behöver kompetensförsörjning. Detta för att se inom vilka områden utbildningsmöjligheter saknas, och vilken aktör som i så fall kan fylla luckan.

Växjölöftets hemsida innehåller information om alla de verksamheter och initiativ som ingår, men också länkar till viktig information hos samtliga parter och kontaktuppgifter som arbetssökande växjöbor har nytta av. Arbetet görs för att det ska vara lätt för arbetssökande växjöbor att hitta rätt, oavsett om man vill utbilda sig, göra praktik eller behöver stöd och rehabilitering för att komma ut på arbetsmarknaden. För arbetsgivare som vill engagera sig i Växjölöftet är visionen – en väg in. Vi arbetar för att du som arbetsgivare ska kunna vända dig till en person när det rör samtliga frågor om rekrytering och kompetensförsörjning. Allt detta för att det ska vara lätt att engagera sig.

Personer i styrgruppen

Oliver Rosengren, ordförande Växjölöftet och ordförande nämnden för arbete och välfärd, Växjö kommun

Därför är jag engagerad i Växjölöftets styrgrupp

Växjös resa från den stora småstaden till den lilla storstaden för med utmaningar och möjligheter. Vi blir starkare tillsammans när fler är med och bidrar. Växjölöftet ska bidra till nya steg mot full sysselsättning genom att gjuta samman växjöbornas vilja att arbeta, med arbetsplatsernas vilja att växa.

Med tydliga krav och förväntningar, stöd i matchning och utbildning med fokus på arbete kan fler växla utanförskap mot arbetsgemenskap. Som initiativtagare känner jag ett särskilt ansvar för att samverkan mellan Växjö kommun, Arbetsförmedlingen och kommunens näringsliv når målet om att bli landets bästa.

Oliver Rosengren, ordförande Växjölöftet och ordförande nämnden för arbete och välfärd, Växjö kommun

Gregory Golding, chef, Arbetsförmedlingen

”Samarbetet ger större möjlighet för både arbetssökande och arbetsgivare”

För Arbetsförmedlingen är det självklart att ingå i samarbetet Växjölöftet. Vårt uppdrag är att matcha arbetssökande och arbetsgivare och gemensamt har vi större möjligheter att skapa förutsättningar för medborgare i länet och att lyckas. För en framgångsrik matchning måste vi inte bara se till att våra arbetssökande är rustade, vi på Arbetsförmedlingen vill gärna skapa goda relationer med näringslivet, se till att företag och andra arbetsgivare får den kompetens de behöver för att kunna utvecklas och växa. Samarbetet på lokal och regional nivå är oerhört viktigt.

Under Växjölöftet hittar vi ständigt nya sätt att samarbeta. 2018 satsar vi på en hel vecka med aktiviteter för arbetsgivare och arbetssökande genom att anordna en Jobbvecka med fokus på kompetensförsörjning. Växjölöftets arbete går helt i linje med vår vision på Arbetsförmedlingen, att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Jag är stolt över vårt samarbete och ser fram emot en spännande utveckling och fler goda samarbeten i Kronobergs län.

Gregory Golding, chef, Arbetsförmedlingen

Ingrid Burman, landshövding, Länsstyrelsen

”Vårt uppdrag är att främja en hållbar tillväxt i länet”

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i uppdrag att främja en hållbar samhällsutveckling och en hållbar tillväxt i länet. Vi har också en viktig roll i att samordna myndigheter och att samverka med näringsliv och andra organisationer i stora övergripande frågor, vilket är oerhört viktigt för att lyckas. Därför är det naturligt för oss att vara delaktiga i den arbetsmarknadssatsning som Växjölöftet är. Att ha en fungerande kompetensförsörjning och en hög sysselsättning är grundläggande för ett hållbart län och dess utveckling, men även för företag och organisationer och för att människor ska bli en del av samhället.

Länsstyrelsen jobbar mycket med integration och tidiga insatser för asylsökande vilket kan skapa bättre förutsättningar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Ingrid Burman, landshövding, Länsstyrelsen

Elin Lindqvist, Linnéuniversitetet

”Vi är med för att främja kompetensförsörjningen”

Linnèuniversitetet vill vara ett kunskapsnav därför ska vi i samverkan med andra, utveckla metoder för problemlösning för att möta samhällets behov. Här ser vi att vi att vi inom ramen för Växjölöftet kan bidra genom att stödja och stimulera Linnéregionens utveckling genom vår bredd i olika utbildningar, validering och gemensamma samverkansinitiativ för att främja regionens kompetensförsörjning.

Linnèuniversitetet ska ligga i framkant vad gäller arbetet med att underlätta för nyanlända akademiker att komma in i kompletterande insatser och på så sätt snabbare in på arbetsmarknaden. Genom utbildning och forskning ska universitetet bidra till att stärka regionens kunskap och kompetens när det gäller integrationsfrågor och detta är helt i linje med Linnéuniversitetets värdegrund och strategi.

Elin Lindqvist, Linnéuniversitetet

Per Sandberg, förvaltningschef, Växjö kommun

Därför är jag engagerad i Växjölöftets styrgrupp

Inom förvaltningen är vårt gemensamma uppdrag att alla i Växjö kommun har en ekonomisk och social trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar. Genom Växjölöftet kan vi skapa bättre förutsättningar för de som står utanför arbetsmarknaden och samtidigt bidra till företagens kompetensförsörjning och kommunens tillväxt.

Per Sandberg, förvaltningschef, Växjö kommun

Martin Edberg, vice ordförande i nämnden arbete och välfärd, Växjö kommun

Därför är jag engagerad i Växjölöftets styrgrupp

Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i jobb så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill ha. Vårt mål är att alla som kan ska ha ett arbete. Det skapar frihet för både Växjö och för den enskilde. Grunden till arbete skapas i våra företag, därför måste vi ständigt ha kontakter och fler samtal med våra lokala företag om vad de behöver för att kunna utvecklas och anställa fler.

Martin Edberg, vice ordförande i nämnden arbete och välfärd, Växjö kommun

Carin Karlsson, Länsstyrelsen

Därför är jag engagerad i Växjölöftets styrgrupp

På Länsstyrelsen får vi uppdrag från nästan alla departement. Inom den enhet jag leder – Samhällsutvecklingsenheten – får vi uppdrag från hälften av alla departement inom en mängd områden – hälsa, demokrati, boende, livsmiljö, integration. Delar som påverkar hela våra samhällen och utvecklingen av dem. Det är minst sagt spridda uppdrag – ändå är det så otroligt viktigt att vi klara att hålla ihop dem hos oss på Länsstyrelsen och tillsammans med andra i länet. Inom Växjölöftet bidrar vi till en särskilt viktigt del av samhällsutvecklingen – möjligheten till ett arbete.

Carin Karlsson, Länsstyrelsen

Jim Nordlander, representant näringslivet

”Nu effektiviserar processen mot full sysselsättning”

Samarbetet mellan Växjölöftets olika aktörer är unikt i landet och en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna skapa full sysselsättning i regionen. Genom arbetsgivarnas engagemang i Växjölöftet och samverkan med myndigheterna kan vi effektivisera processen mot full sysselsättning i regionen.

En av de viktigaste utmaningarna vi nu står inför är att integrera våra nyanlända, den bästa vägen till integration går genom ett eget arbete. Om vi i näringslivet ska få våra företag att växa långsiktigt är det viktigt att var och en av oss gör vad vi kan för att integrera våra nyanlända. Genom att vi ser dessa personer som en tillgång i våra företag och i samhället ger vi dem möjlighet att berika vårt samhälle och våra företag både kulturellt och ekonomiskt.

Jim Nordlander, representant näringslivet
Växjölöftet