Växjö Yrkeshögskola blir Växjölöftet Yrkeshögskola

Växjö Yrkeshögskola blir Växjölöftet Yrkeshögskola

Den nya organisationen ska stärka upp arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsstrategier för att konkretisera yrkesroller som arbetslivet har brist på. Detta ska ske i samverkan med arbetslivet i regionen, regionala samverkanspartners som Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och kommuner.

Växjölöftet yrkeshögskola blir den drivande och sammanhållande kraften i kompetensförsörjningsfrågor i regionen. Det blir också en samordnande och processtödjande roll gentemot kvalitetssäkrade privata aktörer/utbildningsanordnare som vill bedriva yrkeshögskoleutbildning i Växjöregionen. Växjölöftet Yrkeshögskola ska verka för en utökad samverkan i länet och ökad kunskap om yrkeshögskolan som utbildningsform hos både arbetsgivare och framtida studerande.

I Myndigheten för yrkeshögskolans mätning av de studerande som tog examen 2016 är 93% i arbete ett år senare. Syftet med den nya organisationen är att öka antalet yrkeshögskoleutbildningar till regionen och därmed öka antalet välutbildade presumtiva arbetstagare till det arbetsliv som upplever en stor kompetensbrist idag.

Växjölöftet yrkeshögskola ska arbeta med kvalitetssäkrade fristående anordnare och matcha ihop dem mot arbetsgivare, samt följa upp resultaten. Därigenom erhålla fler utbildningsplatser till Växjö och förstärka kompetensförsörjningen till regionen.

Läs mer här!

Förstora texten
Växjölöftet