Växjölöftet anordnar ny jobbvecka och jobbmässa 2019

Växjölöftet anordnar ny jobbvecka och jobbmässa 2019

Växjölöftets jobbvecka kommer att vara 4-8 februari 2019 (vecka 6). Jobbveckan syftar till att skapa mötesplatser för arbetsgivare, utbildningsanordnare och arbetssökande med målet att förbättra förutsättningarna för fler att skaffa jobb.

– Nu skapar vi en tradition. Växjölöftets jobbvecka är ett bra tillfälle att sätta fokus på kompetensförsörjningens betydelse för tillväxt och vårt beslutsamma arbete för full sysselsättning. Vi ska lära av erfarenheterna från årets jobbvecka. Min förhoppning är att arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och andra aktörer på arbetsmarknaden ska vilja bidra till programmet, säger Oliver Rosengren, (M) kommunalråd i Växjö kommun och ordförande i Växjölöftets styrgrupp.

Växjölöftets jobbvecka och jobbmässa har utvärderats noga och uppföljningen kommer fortsätta för att göra jobbveckan 2019 ännu bättre.

– Växjölöftets jobbvecka är en satsning som skapar nya förutsättningar för företag och människor att mötas och som bidrar till matchningen av ny kompetens. Målsättningen är att jobbveckan ska ge ett mervärde till både arbetsgivare och för dig som söker jobb. Om du funderar på ett nytt jobb, ta chansen att träffa intressanta och engagerade arbetsgivare, säger David Fridlund, Arbetsförmedlingschef Växjö och styrgruppsmedlem i Växjölöftet.

Jobbmässan i år var särskilt framgångsrik och antalet besökare mer än dubblerades från året innan. Antalet utställare ökade kraftigt, trots att monterplatserna var avgiftsbelagda den här gången. 80 procent av utställarna vill vara med igen, enligt utvärderingen som genomförts.

Förstora texten
Växjölöftet