Växjölöftet vuxenutbildning samlokaliserar med Arbetsförmedlingen och flyttar till Kronobergsgatan 18

Växjölöftet vuxenutbildning samlokaliserar med Arbetsförmedlingen och flyttar till Kronobergsgatan 18

Under hösten kommer Växjölöftet vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen samlokalisera och att bo under samma tak. Syftet med förändringen är skapa en väg in mot utbildning och arbete för invånarna i Kronobergs län.

Gemensam kundyta från 5 november på Kronobergsgatan 18
De studie- och yrkesvägledare och handläggare som idag träffar er på Kungsgatan 9 kommer att finnas i samma lokaler som arbetsförmedlingen från den 5 november. Fram till dess finns drop-in kvar på Kungsgatan 9.

Vi gör denna förändring för att skapa en väg in för personer som har frågor kring utbildning och arbete. Ofta har en person både kontakt med vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. Genom att skapa en gemensam kundyta och flytta ihop i samma lokaler vill vi förbättra service och tillgänglighet.

Växjölöftet