Växjölöftets Arbetsgivarcenter - tillsammans för full sysselsättning

Växjölöftets Arbetsgivarcenter - tillsammans för full sysselsättning

 Växjölöftets Arbetsgivarcenter, som verksamheten kommer att heta, ska bidra till en gemensam målsättning om full sysselsättning, och ha en stark koppling till den regionala samverkan. Utgångspunkten är att utveckla ett nytt och gemensamt koncept, utifrån de verksamheter som idag möter arbetsgivare inom respektive organisation.

-Ett av Växjölöftets tre åtaganden är att underlätta kompetensförsörjningen, för såväl näringslivet som offentlig sektor. Vi förstärker nu strävan mot full sysselsättning med ett gemensamt arbetsgivarcenter, där kommunen och Arbetsförmedlingen ger arbetsgivarna en väg in till insatser och service för att hitta nya medarbetare och skapa nya jobb till arbetssökande. Detta blir en fortsättning på lärdomarna från Matchning Kronoberg, som nu ersätts av Växjölöftets Arbetsgivarcenter, säger Oliver Rosengren (M).

Arbetsgivarcentret kommer organisatoriskt att tillhöra Växjö kommun där förvaltningen för Arbete och välfärd står som projektägare, men genomförs gemensamt med Arbetsförmedlingen och näringslivskontoret i nära samverkan med Arbetsmarknadssamverkan och Etableringssamverkan.

– Arbetsförmedlingen är väldigt stolta över att vara en del av den här utvecklingen. En stor andel av arbetsgivarna i regionen, beskriver i vår arbetsmarknadsprognos att de har stora svårigheter att rekrytera den kompetens som behövs. Växjölöftets Arbetsgivarcenter ska bidra till bättre förutsättningar för att matcha Arbetsförmedlingens och kommunens insatser utifrån arbetsgivarnas behov, säger Greg Golding, chef på Arbetsförmedlingen.

Här kan du läsa mer.

Växjölöftet