Växjöbor

Växjöbor

Inom Växjölöftet finns insatser och verksamheter för dig som vill studera, söka jobb eller hitta en annan sysselsättning.

Arbete

Här kan du läsa mer om vilka verksamheter som ger möjligheten till sommarjobb eller annan form av arbete.

Arbetsträning

Här kan du läsa mer och se vilka verksamheter som erbjuder arbetsträning.

Arbetsmarknadsplanering

Här kan du läsa mer och se vilka verksamheter som erbjuder arbetsmarknadsplanering

Coachning

Här kan du läsa mer och se vilka verksamheter som erbjuder coachning.

Praktik

Här kan du läsa mer och se vilka verksamheter som erbjuder praktikinsatser.

Studieförberedande

Här kan du se och läsa mer om det verksamheter som erbjuder studieförberedande insatser

Studier

Här kan du läsa mer och se vilka verksamheter som erbjuder studier.

Vägledning

Här kan du se och läsa mer om det verksamheter som erbjuder olika former av vägledning

Växjölöftet