Verksamheter

11-gården Ungdomscentrum

11-gården är en verksamhet för personer i åldern 16 och 29 år med fokus på studier och arbete. På 11-gården erbjuds stöd att planera sin framtid och skapa möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Läs mer ››

Arbetsmarknad vuxna

Arbetsmarknad vuxna kompetensutveckling och arbetsmarknadsåtgärder för vuxna arbetssökande. Målsättningen är att ge Växjöbor bättre möjligheter på arbetsmarknaden med hjälp av olika program och insatser.

Läs mer ››

Arbetsmarknadsdagar och mässor

Under läsåret ordnas aktiviteter där näringslivet kan möta studenter, genom arbetsmarknadsdagar och novischmässor. Ex: Forma, Pax, Amår, Linnécupen och Career night (särskilt riktat till internationella akademiker).

Läs mer ››

DUA (Delegationen för unga i arbete)

DUA-överenskommelsen skapar förutsättningar för traineejobb och utbildningskontrakt för unga.

Läs mer ››

Etableringssamverkan Kronoberg

ESF-projektet Etableringssamverkan uppdrag är att skapa en mer effektiv etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Läs mer ››

Framtid Kronoberg

På Framtid Kronoberg är deltagarna mellan 16 och 29 år och har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Målet är att öka anställningsbarheten för deltagaren genom informellt lärande, stärkta baskunskaper, coachning och andra individuellt anpassade insatser.

Läs mer ››

Växjölöftets Jobbmässa

För andra året i rad anordnade Växjölöftet en jobbmässa med syfte att skapa en effektiv och unik mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande.

Läs mer ››

Kompetensförsörjningprojekt

Kompetensförsörjningsprojektets uppdrag är att identifiera behov av kompetens samt tydliggöra befintligt utbildningsutbud. Projektet ska även arbeta för att nå befintliga nätverk och branschråd som kan vara delaktiga i att identifiera behov och utvecklingsmöjligheter nu och i framtiden.

Läs mer ››

Matchning Kronoberg

ESF-projektet Matchning Kronobergs uppdrag är att matcha rätt arbetssökande mot rätt arbetsgivare.

Läs mer ››

Preparandkurs för läkare

Linnèuniversitetet har startat en preparandkurs för läkare från Syrien. Syftet är att ge bättre förutsättningar att kunna utföra de medicinska kunskapsproven som är nästa steg för legitimation i Sverige. Undervisningen kombineras med lärare från svenska som andra språk och läkare från landstingen med medicinsk kunskap.

Läs mer ››

Snabbspår för samhällsvetare och jurister

Snabbspåret ska förbereda studenterna för arbete med administrativa och handläggande uppgifter inom offentlig verksamhet. Universitetet kommer att ge tre kurser motsvarande 30 hp för nyanlända med en högskoleutbildning på tre år eller längre med inriktning mot samhällsvetenskap, inklusive ekonomi och juridik.

Läs mer ››

Tillvarata internationella akademiker i Linnéregionen

Linnéuniversitetets har målsättningen att möta regionens kompetensförsörjningsbrist genom att skapa förutsättningar som attraherar internationella akademiker att stanna kvar i regionen. Några insatser som kommer att testas i projektet är praktikverksamhet, arbetsgivare som ambassadörer, brobyggande mentorsrelationer.

Läs mer ››

UngKOMP

UngKOMP riktar sig till ungdomar mellan 15 – 24 år, som är lång-tidsarbetslösa, och/eller har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer ››

Utbildning för nyanlända nyföretagare

I samarbete med Linnéregionens kommuner anordnar Linnèuniversitetet utbildningar för nyanlända som vill starta företag. Fokus är exempelvis entreprenörskap och verksamhetsutveckling, det svenska näringslivet, hur det är att leda och driva företag i Sverige samt om interkulturell kompetens.

Läs mer ››

Utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen

Linnèuniversitetet startar en utbildning för personer med sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES och Schweiz. Kursen är en väg för att få svensk legitimation. Under utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom primärvård, kommunal vård och omsorg och inom medicin, kirurgi eller geriatrik.

Läs mer ››

Växjölöftets jobbvecka

Den 5 - 9 februari 2018 genomfördes för första gången Växjölöftets jobbvecka, en vecka med fokus på jobb, utbildning och matchning på arbetsmarknaden i Kronobergs län.

Läs mer ››

Växjölöftet Sommar

  Växjölöftet sommar anordnar feriearbete för dig som är i gymnasieåldern och folkbokförd i Växjö kommun. Feriearbete innebär arbete under sommaren vanligtvis tre veckor på halvtid. Är du född 2000 eller 2001 och folkbokförd i Växjö kommun har du möjligheten att söka feriearbete sommaren 2018. Du kan ansöka under perioden 1 februari – 28 februari. Växjölöftet sommar anordnar även matchningskontor där du har möjlighet att få hjälp med ditt CV och personliga brev. För mer information kring kraven för feriearbete och matchningskontor gå in på www.vaxjo.se/feriearbete.

Läs mer ››

Växjölöftet Sysselsättning

Växjölöftet Sysselsättning är en modell där auktoriserade anordnare bedriver sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Läs mer ››

Växjölöftet Vuxenutbildning

Växjölöftet vuxenutbildning är till för Växjöbor som vill studera. Här finns utbildningar i SFI, utbildningar på grundläggande samt gymnasienivå och särvux. Inom vuxenutbildningen finns möjlighet att läsa yrkesutbildningar inom flera olika yrkesområden liksom teoretiska kurser för den som behöver komplettera betyg. Läs mer om utbildningarna här!

Läs mer ››

Växjölöftet Yrkeshögskola

För att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad har en ny organisation bildats, Växjölöftet Yrkeshögskola. Organisationen ska stärka upp arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsstrategier för att konkretisera yrkesroller som arbetslivet har brist på.

Läs mer ››