Verksamheter

Denna text kanske inte ska visas?

DUA (Delegationen för unga i arbete)

DUA-överenskommelsen skapar förutsättningar för traineejobb och utbildningskontrakt för unga.

Läs mer ››

Växjölöftet Sysselsättning

Växjölöftet Sysselsättning är en modell där auktoriserade anordnare bedriver sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Läs mer ››

Arbetsmarknad vuxna

Arbetsmarknad vuxna kompetensutveckling och arbetsmarknadsåtgärder för vuxna arbetssökande. Målsättningen är att ge Växjöbor bättre möjligheter på arbetsmarknaden med hjälp av olika program och insatser.

Läs mer ››

Matchning Kronoberg

ESF-projektet Matchning Kronobergs uppdrag är att matcha rätt arbetssökande mot rätt arbetsgivare.

Läs mer ››

Framtid Kronoberg

På Framtid Kronoberg är deltagarna mellan 16 och 29 år och har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Målet är att öka anställningsbarheten för deltagaren genom informellt lärande, stärkta baskunskaper, coachning och andra individuellt anpassade insatser.

Läs mer ››

11-gården Ungdomscentrum

11-gården är en verksamhet för personer i åldern 16 och 29 år med fokus på studier och arbete. På 11-gården erbjuds stöd att planera sin framtid och skapa möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Läs mer ››
Förstora texten
Växjölöftet